Η καθημερινότητα
της προξενούσε πονοκέφαλο

 

Der Alltag bereitete ihr Kopfschmerzen

Το τυχαίο όριζε τη ζωή του
Ποτέ δεν έγινε αυτό που υπολόγιζε
όταν ξεφύτρωσε
εκείνος ο νεαρός μπροστά του
κατάλαβε πως
το τυχαίο όριζε τη ζωή του

 

Der Zufall bestimmte sein Leben
Niemals passierte das Erwartete
als jener junge Mann
plötzlich auftauchte
wurde ihm für allemal klar, dass
der Zufall sein Leben bestimmte

Ατίθαση και λίγο λαϊκιά
μιας που γεννήθηκε
με ουρά τσιπούρας

 

Widerspenstig und ein wenig einfach, da sie
mit dem Schwanz einer Dorade
geboren wurde

Ήθελε
να την κοιτάν στα μάτια

Sie wollte,
dass man ihr in die Augen schaut

Nasia Papadopoulou-Poth

Dipl. Archäologie und Kunstgeschichte, Oberstudienrätin mit den Fächern Kunst und Geschichte